คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
กรมอนามัย
20
พ.ค.
2567
ภาพข่าวกิจกรรม
20.05.2567
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ภายใต้กิจกรรม ”แต้มบุญคูญสอง เลือกเมนูชูสุขภาพ แด่พระสงฆ์”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ภายใต้กิจกรรม ”แต้มบุญคูญสอง เลือกเมนูชูสุขภาพ แด่พระสงฆ์”

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

สื่อมีเดีย
29.02.2567
การตรวจหาไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว

การตรวจหาไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านการกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

สาระสุขภาพทันสมัยให้คุณเข้าใจง่าย

ไม่ตกเทรนด์!

อินโฟกราฟิก

27.07.2566
PHLD Big Cleaning Day

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. บุคลากรกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข MOPH Big Cleaning Day กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานตามหลัก 5 ส และปรับทัศนียภาพรอบหน่วยงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน และสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมเติมทรายอะเบท ป้องกันและลดภัยโรคไข้เลือดออก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา

เผยแพร่
07.06.2566
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชุดทดสอบให้ประชาชนสามารถนำไปใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2566 นำโดย ดร.ทนพญ. ยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค น้ำทิ้ง และกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานต้นแบบชุดทดสอบไนเตรทในน้ำบริโภค, ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำทิ้งในพื้นที่จริง เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพชุดทดสอบให้ประชาชนสามารถนำไปใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

เผยแพร่
31.05.2566
ประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นำโดย ดร.ทนพญ. ยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยและคณะทำงานเดินทางไปประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี โดยได้ชี้แจงนโยบายและแผนยกระดับการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความเชื่อมโยงและบูรณาการไปในทิศทางเดียวกัน

เผยแพร่
12.04.2566
กิจกรรม ”สืบสานประเพณีสงกรานต์” และ รางวัลฅนต้นแบบ

วันที่ 11 เมษายน 2566 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย นำโดย ดร.ทนพญ. ยุพิน โจ้แปง ผอ.กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ขึ้น ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาและเป็นวัฒนธรรมประจำของหน่วยงานที่จัดขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อแสดงถึงความรักและความผูกพันของคนในองค์กร