คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตรวจสอบภายใน ปี’ 64

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งตรวจสอบภายใน ปี 2564

คำสั่ง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งตรวจสอบภายใน ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง

ไตรมาสที่ 3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประ(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 347 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง

ไตรมาสที่ 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน แบบ ตส.ปจ.-2564

ไตรมาสที่ 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน แบบ ตส.ปจ.-2564

ไตรมาสที่ 1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตร(1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย