คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตรวจสอบภายใน ปี’ 65

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ศปก. ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย