คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สื่อวิชาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ราคาชุดทดสอบภาคสนามทางจุลชีววิทยา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคาชุดทดสอบภาคสนามทางจุลชีววิทยา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคาชุดทดสอบภาคสนามทางเคมี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ราคาชุดทดสอบภาคสนามทางเคมี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์การตรวจไข่พยาธิ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชาสัมพันธ์ไข่หนอนพยาธิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง กากตะกอน ไข่พยาธิ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง กากตะกอน ไข่พยาธิ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค (อ11)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการใช้อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค (อ11).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (อ13)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการใช้อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (อ13).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ31)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ (อ31).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดทดสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ (อ35)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำ (อ35).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือ (อ36)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือ (อ36).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดตรวจสอบความกระด้างในน้ำ (อ37)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการใช้ชุดตรวจสอบความกระด้างในน้ำ (อ37).pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (อ38)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่างในน้ำ (อ38).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำบริโภค (อ39)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการใช้ชุดทดสอบปริมาณเหล็กในน้ำบริโภค (อ39).pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย