คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 65

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการเดือน กรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 12.05 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมติดตามผล พ.ค. 65 (10มิ.ย.65).pdf
ขนาดไฟล์ 17.57 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.35 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (รอบ 5 เดือนหลัง) ปีงบ2565

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (รอบ 5 เดือนหลัง) ปีงบ2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคำรบรองปฏิบัติราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามกำกับการดำเนินการตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.24 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม

1.24 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
สรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำในจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ แบคทีเรียที่ก่อโรคอุจจาระร่วง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานคุณภาพน้ำบริโภคอปท. รายจังหวัด ปี65 (1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Operation plan (แผนการดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภครายจังหวัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน จังหวัดปัจจัยเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ประปาดื่มได้ เฝ้าระวัง 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภค 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 1.24.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 240 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital - ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป

1.26 ร้อยละของโรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital - ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
สรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital (น้ำทิ้ง/น้ำเสีย).pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์ Green&Clean Hospital (น้ำบริโภค).pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ แบคทีเรียที่ก่อโรคอุจจาระร่วง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานคุณภาพน้ำโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายจังหวัด (1 ต.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความสัมพันธ์ของรายการทดสอบคุณภาพน้ำเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 4496 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Driving measures (มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน) G&C.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Operation plan (แผนการดำเนินงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DATA1_สถานการณ์Green&Clean Hospital (NEW).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Data2_Hospital wastewater management manual.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 9288 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Data4_standard(มาตรฐานน้ำทิ้งอาคาร).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Data3_GREEN&CLEAN Hospital.pdf
ขนาดไฟล์ 6.19 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP 1.26.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย