คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน ปี’ 65

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-แผนภูมิ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง-แผนภูมิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปค.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP ควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SOP กระบวนงานวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 2661 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนงานให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การเบิกจ่ายงบประมาณกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกและสื่อสารให้ความรู้เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกและสื่อสารให้ความรู้.png
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองค์กร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย