คุณกำลังมองหาอะไร?

 

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

(ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย เดิม)

 ที่อยู่  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ถ.ติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
 เวลาทำการ  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
 โทรศัพท์  0 2968 7600
 โทรสาร  0 2968 7604
 อีเมล  rldc.doh@anamai.mail.go.th

สื่อที่เกี่ยวข้อง