คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน ปี’ 66

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสอบถามการควบคุมภายใน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP ควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
SOP บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างน้ำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP กระบวนงานวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP การควบคุมและการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค. 5 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค. 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย