คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 64

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ สิงหาคม 64

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ สิงหาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ กรกฏาคม 64

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ก.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ มิถุนายน 64

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
img-621033951_rotated.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ พฤษภาคม 64

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ พฤษภาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ เมษายน 64

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ เมษา 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ มีนาคม 64

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ กุมภาพันธ์ 64

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ กุมภาพันธ์ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ มกราคม 64

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปประชุมเบิกจ่ายงบประมาณ มกราคม 64.rar
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมกบศ. พร้อมรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมกบศ. พร้อมรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564.rar
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ วันที่ 14 กันยายน 2563

ปี พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
RLDC_GFMIS-14-09-63.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย