คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน ปี’ 65

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ศปก. ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย