คุณกำลังมองหาอะไร?

คมี-กายภาพ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.09.2563
169
0
แชร์
07
กันยายน
2563

 

คุณภาพน้ำทางกายภาพ   

          คุณภาพน้ำทางกายภาพได้แก่ สิ่งเจือปนที่มีลักษณะที่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น สี รส ความขุ่น น้ำบริโภคที่ได้มาตรฐานไม่ควรมีรสและกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาต่อผู้บริโภค ถ้ามีจุลินทรีย์และสารเคมีปนเปื้อนในน้ำบริโภคจะส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของน้ำ แม้สารที่ตรวจพบทางกายภาพ เช่น ความขุ่น มักเกิดจากสารแขวนลอย แต่ความขุ่นถ้ามีปริมาณมากอาจทำให้เกิดสีปรากฎทางกายภาพด้วย รวมทั้งรสจากเกลือแร่ต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำ อาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง แต่รส กลิ่นและสีที่ปรากฎอย่างชัดเจนและสัมผัสได้จะถูกปฏิเสธโดยผู้บริโภค จึงส่งผลให้ผู้ผลิตต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเป็นกลวิธีในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางอ้อมและส่งผลในเชิงบวก

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

physical.pdf
ขนาดไฟล์ 151KB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คุณภาพน้ำทางกายภาพและผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 454KB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน