คุณกำลังมองหาอะไร?

คลิฟอร์มแบคทีเรีย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
1218
0
แชร์
01
มกราคม
2513

 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria)

 

 

     หมายถึงกลุ่มของแอโรบิกและแฟคัลเททีฟแอนแอโรบิกแบคทีเรีย (Aerobic and Facultative Anaerobic Bacteria) แบคทีเรียกลุ่มนี้ย้อมติดสีแกรมลบ (Gram – negative Bacteria) รูปร่างเป็นแท่งหรือท่อนตรง (Rod – shape) ไม่สร้างสปอร์ (Asporogenous Bacilli)และสามารถหมักย่อยน้ำตาลแลคโทสที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส (Lactose Fermenting) ภายในเวลา 24-48 ชั่วโมง และให้ผลเป็นกรดและแก๊ส แบคทีเรียกลุ่มนี้เป็นแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้ของคนและสัตว์เลือดอุ่นและสามารถพบปนเปื้อนทั่วไปใน ดิน น้ำ อากาศ โคลิฟอร์มแบคทีเรียเหล่านี้ ได้แก่ กลุ่มของแบคทีเรียในสกุล Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, Serratia เป็นต้น

 

     การตรวจพบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ แสดงว่าน้ำนั้นถูกปนเปื้อนด้วยอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่นหรือสิ่งโสโครก อาจมีเชื้อโรคต่าง ๆ ที่ขับออกมากับอุจจาระปนอยู่ในน้ำด้วย

 

ข้อมูลโดย :

 • นฤมล ตปนียะกุล
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญฯ
 • วาสนา คงสุข
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

 

รวบรวมและเรียบเรียง :

 

เอกสารอ้างอิง :

 • Guidelines for Drinking – water Quality, 3 rd ed., WHO (Geneva), 2004
 • Guidance Manual for Drinking Water Quality Monitoring and Assessment – Second Edition , WHO
 • (Country Office for India), 2010
 • Sawyer, C.N. , Mc Carty , P.L. and Parkin, G.F. “Chemistry for Environmental Engineering” 4th ed.,
 • Mc Grow – Hill, New York, 1994.
 • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA , AWWA & WEF, 21st ed., 2005

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน