คุณกำลังมองหาอะไร?

ฟี

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
1953
0
แชร์
01
มกราคม
2513

 

ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ( Faecal Coliform Bacteria)

     ได้แก่ โคลิฟอร์มแบคทีเรียที่มีแหล่งกำเนิดจากอุจจาระของคนและสัตว์เลือดอุ่น และสามารถหมักย่อยน้ำตาลแลคโทสที่อุณหภูมิ 44.5±0.2 องศาเซลเซียส ในเวลา 24 ชั่วโมงและให้ผลเป็นกรดและแก๊ส ได้แก่ แบคทีเรียในสกุล Escherichia เป็นหลัก ถึงแม้จะเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นในลำไส้คนและสัตว์เลือดอุ่น แต่บางสายพันธ์ทำให้เกิดกระเพาะและลำไส้อักเสบ บางชนิดทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

     เนื่องจากการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำยังกว้างเกินไป เพราะอาจมีบางจีนัสที่ไม่ได้อยู่ในอุจจาระ เช่น Enterobacter aerogenes จึงต้องตรวจสอบฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่อยู่ในอุจจาระเท่านั้นและแสดงถึงการปนเปื้อนอุจจาระที่ยังใหม่อยู่ ซึ่งเชื้ออื่นในกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เช่น Klebsiella, Citrobacter, Serratia จะไม่สามารถเจริญในอุณหภูมิที่ 44.5±0.2 องศาเซลเซียส

ข้อมูลโดย.-

  • นฤมล ตปนียะกุล  
    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญฯ  
  • วาสนา คงสุข
    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 

รวบรวมและเรียบเรียง :

เอกสารอ้างอิง :

  • Guidelines for Drinking – water Quality, 3 rd ed., WHO (Geneva), 2004
  • Guidance Manual for Drinking Water Quality Monitoring and Assessment – Second Edition , WHO (Country Office for India), 2010
  • Sawyer, C.N. , Mc Carty , P.L. and Parkin, G.F. “Chemistry for Environmental Engineering” 4th ed., Mc Grow – Hill, New York, 1994.
  • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA , AWWA & WEF, 21st ed., 2005

 

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน