คุณกำลังมองหาอะไร?

ลหะหนักทั่วไป

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
114
0
แชร์
01
มกราคม
2513

 

คุณภาพน้ำทางโลหะหนักทั่วไป

     แร่ธาตุที่มีอยู่ตามเปลือกโลก เช่น เหล็ก แมงกานีส ทองแดง สังกะสี มีโอกาสเจือปนในน้ำโดยเฉพาะแหล่งน้ำดิบที่มาจากน้ำใต้ดินมากกว่าน้ำผิวดินตามปรากฎการณ์ตามธรรมชาติและผลจากการทำเหมืองแร่โดยปนมากับน้ำไหลบ่า น้ำชะล้างและน้ำไหลซึมเป็นต้น.

     แร่ธาตุที่เป็นโลหะหนักทั่วไปเหล่านี้ถ้ามีปริมาณที่เหมาะสม ไม่เกินมาตรฐานตามที่กำหนด จะเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในรูปของแร่ธาตุ เช่น เหล็ก ถ้ามีมากเกินมาตรฐานที่กำหนดจะทำให้เกิดสี ความขุ่น กลิ่นและ รสชาติซึ่งเป็นที่รังเกียจต่อผู้บริโภคเพราะไม่ชวนใช้และไม่ชวนดื่ม และถ้าอยู่ในรูปของสารประกอบและสะสมในร่างกายเป็นระยะยาวจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายเช่น ทองแดง แมงกานีส

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

heavy_metal.pdf
ขนาดไฟล์ 214KB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน