คุณกำลังมองหาอะไร?

ลหะหนักเป็นพิษ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.01.2513
625
0
แชร์
01
มกราคม
2513

 

คุณภาพน้ำทางโลหะหนักที่เป็นพิษ

     โลหะหนัก เช่น ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม สารหนูและปรอท เป็นธาตุที่สามารถพบได้ตามเปลือกโลกและมีโอกาสปนเปื้อนในน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญของน้ำประปา จากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติและการปนเปื้อนมากับน้ำเสียน้ำทิ้งจากกิจกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและการทำเหมืองแร่ซึ่งปริมาณการปนเปื้อนจากโลหะหนักเหล่านี้จากปรากฎการณ์ธรรมชาติขึ้นกับปัจจัยของสภาพของพื้นที่ เช่น ความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ธาตุเหล่านี้จัดเป็นโลหะหนักที่เป็นพิษและสามารถสะสมในร่างกายคนเป็นระยะยาวจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ถ้ามีการปนเปื้อนในปริมาณสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดและมีการบริโภคเป็นประจำโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งอ่อนไหวต่อพิษของโลหะหนักเหล่านี้ เช่นทารกในครรภ์ เด็ก และหญิงตั้งครรภ์

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

heavy_poisoning.pdf
ขนาดไฟล์ 370KB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน