คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.11.2566
24
0
แชร์
23
พฤศจิกายน
2566

ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานได้ (Microsoft Office)

สถานที่รับสมัคร : กลุ่มอำนวยการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
คุณหทัยรัตน์ เจียมทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2968 7603

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน