คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์อนามัยที่ 1

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.12.2566
42
0
แชร์
09
ธันวาคม
2566

          วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-14.00 น. นำโดย ดร.ทนพญ ยุพิน  โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม” กับ นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมทีมงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมด้านทรัพยากร ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางด้านการแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Site Room Lab) และการผลิตชุดทดสอบทางภาคสนาม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ (Laboratory Accreditation) และระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งปัจจุบันทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์มีการขยายขอบข่ายให้บริการ ได้แก่ การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม การตรวจยีนส์มะเร็งปากมดลูกและการเตรียมเชื้ออสุจิ เพื่อรองรับคลินิกมีบุตรยากตามนโยบายของรัฐบาล และสิ่งที่ต้องรองรับการขยายขอบข่ายบริการ คือการเพิ่มพื้นที่ปฏิบัติงาน ส่วนการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การวิเคราะห์ความขุ่น และการวิเคราะห์ของแข็งละลายน้ำทั้งหมดยังใช้การตรวจวิเคราะห์เบื้องต้น ให้จัดหาเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน