คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.12.2566
35
0
แชร์
09
ธันวาคม
2566

    วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30-14.00 น. นำโดย ดร.ทนพญ ยุพิน  โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม” กับ นายแพทย์สุรพันธ์  แสงสว่าง   ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ พร้อมทีมงาน ณ ห้องประชุม ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อประเมินความพร้อมด้านทรัพยากร ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Site Room Lab) และการผลิตชุดทดสอบทางภาคสนาม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อการรองรับการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน