คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.01.2567
35
0
แชร์
02
มกราคม
2567

     กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร. ทนพญ. ยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น “PHLD Together Against Corruption” ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแสดงถึงเจตจำนง และคำมั่นของผู้บริหารหน่วยงานในการนำองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแสดงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย “กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยใสสะอาด องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนฤมล ตปนียกุล

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน