คุณกำลังมองหาอะไร?

องห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้ลงนามรับคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.01.2567
12
0
แชร์
02
มกราคม
2567

 วันที่ 26 ธันวาคม 2566  ดร.ทนพญ.ยุพิน  โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้ลงนามรับคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มงานจุลชีวิทยา กลุ่มงานเคมี-กายภาพ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานอำนวยการ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้กำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนงานต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน