คุณกำลังมองหาอะไร?

องห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับการตรวจไขว้ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.03.2567
14
0
แชร์
11
มีนาคม
2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในรับการตรวจไขว้ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจไขว้การดำเนินงานของกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงิน(Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบ(Complance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน(Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน(Management Auditing) เบื้องต้น และรวมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นำผลการเข้าตรวจไขว้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน