คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบ 72 ปี ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ ”72 ปี กรมอนามัย ส่งเสริมเมืองสุขภาพดี”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

12.03.2567
19
0
แชร์
12
มีนาคม
2567

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร.ทนพญ. ยุพิน โจ้แปง พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอนามัย ครบ 72 ปี ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการ "72 ปี กรมอนามัย ส่งเสริมเมืองสุขภาพดี" ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ โถงอาคาร 5 ชั้น 1 กรมอนามัย โดยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัย ดีเด่น และคนดีศรีอนามัยระดับกรม ประจำปี 2566

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน