คุณกำลังมองหาอะไร?

วั

วันที่ 3-5 เมษายน 2567 ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2567 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.04.2567
19
0
แชร์
05
เมษายน
2567

วันที่ 3-5 เมษายน 2567 ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1/2567 เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

 พบว่าประเด็นส่งเสริมการมีบุตร   โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมามีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรร้อยละ 100
อัตราส่วนการตายมารดาไทย MMR 13.96      ร้อยละของทารกแรกเกิดได้รับการคัดกรองโรคหายาก IEM 99.23
อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน NMR 2.19
โครงการพระราชดำริฯ มีนวัตกรรม อสรจ.ละครหุ่นมุมสุขภาพราชทัณฑ์เคลื่อนที่, Application Khaoprik Smart Contact

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน