คุณกำลังมองหาอะไร?

องห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ภายใต้กิจกรรม ”แต้มบุญคูญสอง เลือกเมนูชูสุขภาพ แด่พระสงฆ์”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.05.2567
13
0
แชร์
20
พ.ค.
2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โดย ดร.ทนพญ.ยุพิน โจ้แปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ภายใต้กิจกรรม "แต้มบุญคูญสอง เลือกเมนูชูสุขภาพ แด่พระสงฆ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความตระหนักในการเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับถวายแด่พระสงฆ์และเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งกิจกรรมสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้คือ การเลือกเมนูชูสุขภาพถวายแด่พระสงฆ์ โดยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนในการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ ตั้งแต่เวลา 07.00น. ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน