คุณกำลังมองหาอะไร?

5

5. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามเกณฑ์ (อย.13)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
140
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

 

Logo03

 

อัตราค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามเกณฑ์ อย.

(เลือกตรวจ 13 พารามิเตอร์) 

 

ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

พารามิเตอร์/Parameter บาท/Baht
 1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 200
 2. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) 200
 3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 300
 4. ไนเตรท (Nitrate) 500
 5. ฟลูออไรด์ (Fluoride) 500
 6. คลอไรด์ (Chloride) 500
 7. เหล็ก (Iron) 500
 8. ตะกั่ว (Lead) 500
 9. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 300
 10. อี.โคไล (E. coli) 300
 11. สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 300
 12. ซาลโมเนลลา (Salmonella) 300
 13. คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) 300

 

หมายเหตุ :

1. เลือกตรวจวิเคราะห์ ราคาแยกตามรายการ

2. ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ของภาครัฐและเอกชน

    2.1 ค่าตรวจวิเคราะห์ 13 รายการสำหรับหน่วนงานภาครัฐเหมาจ่าย เป็นเงิน 4,400 บาท 

    2.2 ค่าตรวจวิเคราะห์ 13 รายการสำหรับเอกชนเหมาจ่าย เป็นเงิน 4,400 บาท 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอนามัย

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF

ดาว์โหลด อัตราค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดาว์โหลด อัตราค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน