คุณกำลังมองหาอะไร?

4

4. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทฯ (ราคาใหม่)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
424
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

 

Logo04

 

ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

  

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

 

ลำดับที่

 

รายการทดสอบ

วิธีทดสอบ

ที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

ค่าบริการทดสอบ

(บาท)

1

 ความเป็นกรดและด่าง (pH)

 Electrometry

200

2

 บีโอดี (BOD)

 Azide Modification Method

500

 

 ปริมาณของแข็ง

 

 

3

 ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids)

 SS Dried at 103-105 oC

250

4

 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

 Volumetric Test by Imhoff Cone

250

5

 ค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid)

 TDS Dried at 103-105 oC

250

6

 ซัลไฟล์ (Sulfide)

 Iodometry

500

7

 ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN)

 Kjeldahl Method

500

8

 น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)

 Soxhlet Extraction Method

500

9

 ซีโอดี (COD)

 Open Reflux

500

 

 ทางจุลชีววิทยา

 

 

10

 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

 Multiple-Tube Technique

300

11

 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

 Multiple-Tube Technique

300

 

 

 หมายเหตุ :

1. เลือกตรวจวิเคราะห์ ราคาแยกตามรายการ

2. ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ของภาครัฐและเอกชน

    2.1 ค่าตรวจวิเคราะห์ 11 รายการ สำหรับหน่วนงานภาครัฐ เหมาจ่าย เป็นเงิน 1,800 บาท 

    2.2 ค่าตรวจวิเคราะห์ 11 รายการ สำหรับเอกชน เหมาจ่าย เป็นเงิน 3,000 บาท 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอนามัย

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ค่าชุดทดสอบทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF

ดาว์โหลด เฉพาะอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งจากอาคาร จำนวน 1 หน้า ฉบับจริง ไฟล์ .PDF

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดาว์โหลด เฉพาะอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งจากอาคาร จำนวน 1 หน้า ฉบับจริง ไฟล์ .PDF
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน