คุณกำลังมองหาอะไร?

3

3. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
149
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบาดาลเพื่อการบริโภค

ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

ลำดับ

No.

รายการทดสอบ

Test items

วิธีทดสอบ

Test method

 บาท/

Baht

 

 ทางกายภาพ

 

 

1

 สี (Colour)

 Spectrophotometric-Single-Wavelength

100

2

 ความขุ่น (Turbidity)

 Nephelometry

200

3

 ความเป็นกรดและด่าง (pH)

 Electrometry

200

 

 ทางเคมี

 

 

4

 เหล็ก (Iron)

 ICP

500 

5

 แมงกานีส (Manganese)

 ICP

500
6  ทองแดง (Copper)  ICP 500
7

 สังกะสี (Zinc)

 ICP

500
8

 ซัลเฟต (Sulfate)

 Ion Chromatography : IC

500

9

 คลอไรด์ (Chloride)

 Ion Chromatography : IC

500

10

 ฟลูออไรด์ (Fluoride)

 Ion Chromatography : IC

500

11

 ไนเตรท (Nitrate)

 Ion Chromatography : IC

500

12

 ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3)

 EDTA Titrimetric

300

13

 ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness as CaCO3)

 EDTA Titrimetric

300

14

 ปริมาณสารทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)

 TDS Dried at 180oC

200

 

 สารพิษ

 

 

15

 สารหนู  (As)

 ICP

500

16

 ไซยาไนด์  (CN)

 Distillation & IC

500

17

ตะกั่ว (Lead)

 ICP

500

18

ปรอท (Mercury)

 ICP

500

19

 แคดเมียม (Cadmium)

 ICP

500

20

 ซีลีเนียม (Se)

 ICP

500

 

 ทางบักเตรี

 

 

21

 บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี Standard Plate count

 Pour Plate Method

300

22

 บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี Most Probable Number (MPN)

 Multiple-Tube Fermentation technique

300

23

 อี.โค.ไล (E. coli)

Multiple-Tube Fermentation technique

300

 

หมายเหตุ :

1. เลือกตรวจวิเคราะห์ ราคาแยกตามรายการ

2. ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ของภาครัฐและเอกชน

    2.1 ค่าตรวจวิเคราะห์ 23 รายการ สำหรับหน่วนงานภาครัฐ เหมาจ่าย เป็นเงิน 9,800 บาท 

    2.2 ค่าตรวจวิเคราะห์ 23 รายการ สำหรับเอกชน เหมาจ่าย เป็นเงิน 9,800 บาท 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอนามัย

ดาว์โหลดค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF

 ดาว์โหลด เฉพาะค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบาดาลเพื่อการบริโภค ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ดาวโหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดาว์โหลด เฉพาะค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบาดาลเพื่อการบริโภค ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน