คุณกำลังมองหาอะไร?

ลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำบริโภคและน้ำทิ้ง/น้ำเสีย คลอรีนเข้มข้น 2% (อ 32) หรือหยดทิพย์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
1021
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

คลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำบริโภคและน้ำทิ้ง / น้ำเสีย

 คลอรีนเข้มข้น 2% (อ 32) หรือหยดทิพย์ 

 

a32

 

การใช้สารละลายคลอรีนเข้มข้น 2% (อ 32)  ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค

          คลอรีน เป็น สารเคมีที่ฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดี และมีราคาถูก จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากในการฆ่าเชื้อโรค เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ การนำไปใช้งานมีหลายรูปแบบได้แก่ คลอรีนแก๊ส คลอรีนผง คลอรีนน้ำ และสารประกอบซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วให้คลอรีนสำหรับหยดทิพย์ ซึ่งทางสำนักอนามัยคิดค้นขึ้นเป็นคลอรีนน้ำเข้มข้น 2% เตรียมจากผงปูนคลอรีน 60% มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีและสะดวกต่อการนำไปใช้งาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสารละลายคลอรีนเข้มข้น 2%  (อ 32) หยดทิพย์
     1. เป็นสารละลายคลอรีน ความเข้มข้น 2% โดยมีความคาดเคลื่อน ไม่มากกว่า + 0.2%
     2. สารละลายมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยเก็บรักษาในที่ไม่โดนแสงแดด
     3. ปริมาณสิ่งเจือปน เมื่อเติมสารละลายคลอรีนเข้มข้น 2% ปริมาตร 0.05 มล. หรือ 1 หยด จากปิเปต ขนาด 1 มล. ลงในน้ำกลั่น 1 ลิตร พบ
         ? ค่าไนเตรต (คิดในรูปไนโตรเจน) ไม่เกิน 15 มก./ล.
         ? ค่าคลอไรด์ไม่เกิน15มก./ล.
     4. การบรรจุ
         ? บรรจุในขวดแก้วกลมสีชา ปากแคบ มีฝา 2 ชั้น ชั้นใน เป็นฝาพลาสติกสีขาว กันหกฝานอกเป็นฝาพลาสติกแข็งสีดำ
         ? ปริมาตรสุทธิ 100 มิลลิลิตร
     5. ปากขวดคาดด้วยพลาสติกกันเปิด สีขาว
     6. หลอดหยดพลาสติก ขนาด 1
     7. ข้างขวดสารละลาย ติดฉลากกันน้ำ ระบุข้อความดังนี้

 

ห้ามรับประทาน
หยดทิพย์ (อ32)
ข้อควรระวัง

สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำบริโภค

วิธีใช้   

     1 หยดต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ   

     1 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ปีป หรือ                 

     1 ขวดต่อน้ำ 100 ปีป

             ปริมาตรบรรจุ 100 มิลลิลิตร

    1. เก็บให้พ้นมือเด็ก  

   2. อย่าให้เข้าตา  

   3. อย่าให้ถูกเสื้อผ้า  

   4. ห้ามรับประทาน     

       - หากถูกมือ หรือเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด     

       - หากรับประทาน รีบปรึกษาแพทย์

 ไม่ควรเก็บสารละลายคลอรีนในที่มี   แสงแดดส่องถึง     วันที่ผลิต

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน