คุณกำลังมองหาอะไร?

คู่

คู่มือ การใช้อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ 13

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
2451
2
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

คู่มือ การใช้อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ 13

ในการตรวจสอบการปนเปื้อนภาชนะสัมผัสอาหารมือผู้สัมผัสอาหาร และอาหาร

 

a13

 

          อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะอาหารให้พลังงานและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่าง ๆ ในร่างกาย การเลือกรับประทานอาหารนอกจากจะมุ่งเน้นให้ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการแล้วยังต้องคำนึงถึงความสะอาดปลอดภัยของอาหารด้วย หากรับประทานอาหาร ที่มีเชื้อโรคหรือสารพิษปนเปื้อนย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคเจ็บป่วยได้  

          การดำเนินการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร สามารถดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นทางภาคสนามด้วยอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ13 ซึ่งคิดค้นโดย กองสุขาภิบาลอาหาร และสามารถดำเนินการตรวจสอบโดยประชาชนทั่วไป การตรวจสอบด้วย อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ13 เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ โดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ13จากมีม่วงเป็นสีเหลือง มีความขุ่นและฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆ

 

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน