คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2. ค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2563

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.05.2565
13384
6
แชร์
25
พ.ค.
2565

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 2563

 ลำดับ รายการทดสอบ วิธีทดสอบ  บาท

1

 สีปรากฏ  (Apparent Color)

 Spectrophotometric-Single-Wavelength

100 

2

 ความขุ่น (Turbidity)

 Nephelometric

250

3

 ความเป็นกรดและด่าง (pH)

 Electrometric

200

4

 สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (Total dissolved solids)

 TDS Dried at 180 oC

250

5

 ความกระด้าง (Hardness)

 EDTA titrimetric

400

6

 ซัลเฟต (Sulfate)

 Ion Chromatography (IC)

650

7

 คลอไรด์ (Chloride)

 Ion Chromatography (IC)

650

8

 ไนเตรท (Nitrate as NO3-

 Ion Chromatography (IC)

650

9

 ฟลูออไรด์ (Fluoride)

 Ion Chromatography (IC)

650

10

 ไนไตรท์  (Nitrite as NO2-)

 Colorimetric

650

11

 เหล็ก (Iron)

  ICP

650

12

 แมงกานีส (Manganese)

  ICP

650

13

 ทองแดง (Copper)

  ICP

650

14

 สังกะสี (Zinc)

  ICP

650

15

 ตะกั่ว (Lead)

  ICP

650

16

 โครเมียมรวม (Total chromium)

  ICP

650

17

 แคดเมียม (Cadmium)

  ICP

650

18

 สารหนู  (Arsenic)

  ICP

650

19

 ปรอท (Mercury)

  ICP

650

20

 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

 Multiple-Tube Fermentation Technique

350

21

 อี. โคไล (Escherichia coli)

 Multiple-Tube Fermentation Technique

350

       
 

 หมายเหตุ : แยกตามรายการ หมายถึง กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์เลือกตรวจวิเคราะห์ฯเฉพาะบางรายการเท่านั้น

   1. เลือกตรวจวิเคราะห์ ราคาแยกตามรายการ 21 รายการ เป็นเงิน 11,000 บาท

   2. ค่าตรวจวิเคราะห์ 21 รายการ สำหรับหน่วนงานภาครัฐ เหมาจ่าย เป็นเงิน 3,500 บาท

   3. ค่าตรวจวิเคราะห์ 21 รายการ สำหรับเอกชน เหมาจ่าย เป็นเงิน 7,200 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการทดสอบน้ำประปาดื่มได้-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 209KB
ดาวน์โหลด 1960 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน