คุณกำลังมองหาอะไร?

6

6. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามเกณฑ์ (อย. 13 รายการ)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.05.2565
1453
0
แชร์
25
พ.ค.
2565

 

อัตราค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามเกณฑ์ อย.

(เลือกตรวจ 13 พารามิเตอร์) 

ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

พารามิเตอร์/Parameter บาท/Baht
 1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 200
 2. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) 250
 3. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 400
 4. ไนเตรท (Nitrate) คำนวณเป็นไนโตรเจน 650
 5. ฟลูออไรด์ (Fluoride) 650
 6. คลอไรด์ (Chloride) 650
 7. เหล็ก (Iron) 650
 8. ตะกั่ว (Lead) 650
 9. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 350
 10. อี.โคไล (E. coli) 350
 11. สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 300
 12. ซาลโมเนลลา (Salmonella) 300
 13. คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) 300

 

หมายเหตุ : แยกตามรายการ หมายถึง กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์เลือกตรวจวิเคราะห์ฯเฉพาะบางรายการเท่านั้น

    1. ค่าตรวจวิเคราะห์ สำหรับหน่วนงานภาครัฐ เหมาจ่าย เป็นเงิน 5,300 บาท

    2. ค่าตรวจวิเคราะห์ สำหรับเอกชน เหมาจ่าย เป็นเงิน 5,400 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการทดสอบน้ำบริโภค-อย-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 489KB
ดาวน์โหลด 313 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน