คุณกำลังมองหาอะไร?

5

5. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทบางขนาด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.05.2565
1343
0
แชร์
25
พ.ค.
2565

 

FDA

ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

รายการทดสอบ วิธีทดสอบที่ห้องปฏิบัติการกำหนด ค่าบริการทดสอบ (บาท)
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) Electrometry 200
2. บีโอดี (BOD) Azide Modification Method 650
ปริมาณของแข็ง    
3. ค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) SS Dried at 103-105 oC 300
4. ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) Volumetric Test by Imhoff Cone 300
5. ค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solid) TDS Dried at 103-105 oC 300
6. ซัลไฟล์ (Sulfide) Iodometry 350
7. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN) kjeldahl Method 650
8. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) Soxhlet Extraction Metho 650
9. ซีโอดี (COD) Open Reflux 650
ทางจุลชีววิทยา    
10. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย Multiple-Tube Technique 350
11. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Multiple-Tube Technique 350

   หมายเหตุ : แยกตามรายการ หมายถึง กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์เลือกตรวจวิเคราะห์ฯเฉพาะบางรายการเท่านั้น

    1. ค่าตรวจวิเคราะห์ สำหรับหน่วนงานภาครัฐ เหมาจ่าย เป็นเงิน 2,700 บาท

    2. ค่าตรวจวิเคราะห์ สำหรับเอกชน เหมาจ่าย เป็นเงิน 4,000 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการทดสอบน้ำทิ้งอาคาร-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 156KB
ดาวน์โหลด 396 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน