คุณกำลังมองหาอะไร?

4

4. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.05.2565
3656
0
แชร์
25
พ.ค.
2565

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบาดาลเพื่อการบริโภค

ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

รายการทดสอบ วิธีทดสอบที่ห้องปฏิบัติการกำหนด ค่าบริการทดสอบ (บาท)
ทางกายภาพ    
1. สี (Colour) Spectrophotometric-Single-Wavelength 100
2. ความขุ่น (Turbidity) Nephelometry 250
3. ความเป็นกรดและด่าง (pH) Electrometry 200
ทางเคมี    
4. เหล็ก (Iron) ICP 650
5. แมงกานีส (Manganese) ICP 650
6. ทองแดง (Copper) ICP 650
7. สังกะสี (Zinc) ICP 650
8. ซัลเฟต (Sulfate)  Ion Chromatography : IC 650
9. คลอไรด์ (Chloride)  Ion Chromatography : IC 650
10. ฟลูออไรด์ (Fluoride)  Ion Chromatography : IC 650
11. ไนเตรท (Nitrate)  Ion Chromatography : IC 650
12. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3) EDTA Titrimetric 400
13. ความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness as CaCO3) EDTA Titrimetric 400
14. ปริมาณสารทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) TDS Dried at 180oC 250
สารพิษ    
15. สารหนู  (As) ICP 650
16. ไซยาไนด์  (CN) Distillation & IC 650
17. ตะกั่ว (Lead) ICP 650
18. ปรอท (Mercury) ICP 650
19. แคดเมียม (Cadmium) ICP 650
20. ซีลีเนียม (Se) ICP 650
ทางบักเตรี    
21. บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี Standard Plate count Pour Plate Method 350
22. บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี Most Probable Number (MPN) Multiple-Tube Fermentation technique 350
23. อี.โค.ไล (E. coli) Multiple-Tube Fermentation technique 350

   หมายเหตุ : แยกตามรายการ หมายถึง กรณีผู้ขอรับบริการแจ้งความประสงค์เลือกตรวจวิเคราะห์ฯเฉพาะบางรายการเท่านั้น

    1. ค่าตรวจวิเคราะห์ สำหรับหน่วนงานภาครัฐ เหมาจ่าย เป็นเงิน 10,700 บาท

    2. ค่าตรวจวิเคราะห์ สำหรับเอกชน เหมาจ่าย เป็นเงิน 10,800 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการทดสอบน้ำบาดาล-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 281KB
ดาวน์โหลด 634 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน