คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566.rar
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566.rar
ขนาดไฟล์ 4.74 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566.rar
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
28022024143845.pdf
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2566.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566.zip
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566.zip
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2566 และเงินนอกงบประมาณประจำปี 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11102023092308.pdf
ขนาดไฟล์ 4.07 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย