คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง - ชาย ชั้น 1 และชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างงานปรับปรุงฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบก่อสร้างงานจ้างงานปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชายฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง - ชาย ชั้น 1 และชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
เอกสารประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดขอบเขตของงานจ้างงานปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2 จำนวน 1 งาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบก่อสร้างงานจ้างงานปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปร.4.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.01 จ้างงานปรับปรุงและซ่อมห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้น 1 และ ชั้น 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำหญิง - ชาย ชั้น 1 และชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17052024163807.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน เมษายน 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนมีนาคม 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20032024173411.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 1) 11.3.67.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.o๖ เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย