คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566.zip
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566.zip
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2566.zip
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 (2566)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 (2566).pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566.zip
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566.zip
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการขายทอดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 169 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการขายทอดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 169 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 169 รายการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 169 รายการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1.zip
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2566.zip
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565.zip
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565.zip
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย