คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างงานปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำหญิง - ชาย ชั้น 1 และชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17052024163807.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน เมษายน 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือนมีนาคม 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20032024173411.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ครั้งที่ 1) 11.3.67.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ประกาศประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ บก.o๖ เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน มกราคม พ.ศ. 2567.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย