คุณกำลังมองหาอะไร?

คุ

คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

07.09.2563
635
0
แชร์
07
กันยายน
2563

 

คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป

          น้ำบริสุทธิ์หาได้ยากในธรรมชาติ การปนเปื้อนทางเคมีทั่วไปเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยาก ด้วยน้ำบริโภคที่มีแหล่งน้ำดิบมาจากน้ำใต้ดิน ซึ่งไหลผ่านสิ่งต่างๆ ทั้งชั้นดินและชั้นหิน ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้างและอุณหภูมิล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการละลายของสารปนเปื้อนจากชั้นหินและดินที่น้ำไหลผ่าน ส่วนน้ำผิวดินที่เกิดจากการไหลลงของน้ำจากที่สูงผ่านที่ต่างๆมายังที่ต่ำ ย่อมมีโอกาสชะล้างสิ่งปนเปื้อนต่างๆมาอยู่ในน้ำผิวดิน การปนเปื้อนทางเคมีมีหลายระดับและส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับชนิด ความเป็นพิษของแต่ละชนิด ชนิดของสิ่งปนเปื้อนและปริมาณของสิ่งปนเปื้อน ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องจนได้พัฒนาและกำหนดเป็นค่าที่กำหนดให้มีได้ในน้ำประปาที่สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในด้านการกำหนดเกณฑ์เสนอแนะหรือเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

chemical.pdf
ขนาดไฟล์ 387KB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คุณภาพน้ำทางกายภาพและผลกระทบต่อสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 454KB
ดาวน์โหลด 163 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน