คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 66

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบลงลายมือชื่อรับทราบประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงลายมือชื่อรับทราบประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบลงลายมือชื่อรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงลายมือชื่อรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบลงลายมือชื่อรับทราบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงลายมือชื่อรับทราบการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบลงลายมือชื่อรับทราบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทีทำงาน ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบลงลายมือชื่อรับทราบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทีทำงาน ปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองห้องฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองห้องฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 21 ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่-21-ปีงบประมาณ2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัยประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566.png
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริต กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผู้ประกาศเจตนารมย์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย