คุณกำลังมองหาอะไร?

คำ

ถามที่พบบ่อย

ตอบปัญหาไขข้อข้องใจด้านสุขภาพ

หมวดหมู่
Q

ราคาชุดทดสอบภาคสนามแต่ละรายการ ราคาเท่าไหร่ และ วิธีการใช้ชุดทดสอบ

Q

รายงานผลวิเคราะห์และทดสอบ ออกหรือยัง ออกเมื่อไร ?

A

หลังจากส่งตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ รายงานผลจะออก 45 วัน

 

Q

วิธีการชำระเงิน และขั้นตอนการจัดส่งเอกสารแจ้งการชำระ

A

เงินสด หรือเช็คสั่งจ่ายเงินบำรุงกรมอนามัย

 

Q

จะได้รับชุดทดสอบภาคสนามเมื่อไร หลังจากชำระค่าบริการแล้ว

A

สั่งซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

 • ส่ง Fax 02 968 7625  หรือโทร 02 9687 600 สั่งล่วงหน้า
 • ผลิตและบรรจุแพ็ค  7 วัน
 • มารับด้วยตนเอง หรือให้จัดส่ง

 

Q

อยากทราบขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์

A

Frequently Asked Question

ขั้นตอนขอรับบริการตรวจวิเคราะห์

1. ถาม : อยากทราบขั้นตอนการส่งตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์

    ตอบ : คู่มือการขอรับบริการ หมายเหตุ ยกเลิกการโอนเงินเข้าบัญชี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ


ขั้นตอนการขอรับภาชนะสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำในการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ (แก้ไข)

กรณีที่ 1 :  หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่างมาด้วยตนเอง ชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์  และรับภาชนะสุ่มเก็บได้ที่ ชั้น 1 อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

เวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-15.00 น., วันศุกร์ เวลา 9.00-14.00 น.

 

กรณีที่ 2 :  หน่วยงานผู้นำส่ง ชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ โดยส่งเช็ค หรือตั๋วแลกเงินในนาม “เงินบำรุงกรมอนามัย” ดังนี้

 1. ทำหนังสือราชการแจ้งเรื่องชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ โดยส่งเช็ค หรือตั๋วแลกเงินในนาม  “เงินบำรุงกรมอนามัย”
 2. แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับผู้ประสานหรือผู้รับผิดชอบ
 3. แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ที่ให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
 4. แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ที่ให้จัดส่งอุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำ

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อชุดทดสอบภาคสนาม

ผู้สั่งซื้อต้องแจ้งรายการชุดทดสอบภาคสนามที่ต้องการสั่งซื้อโดยส่งทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทางไปรษณีย์ เพื่อศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยต้องจัดเตรียมชุดทดสอบเพื่อแจ้งผู้สั่งซื้อให้ทราบว่าจะรับหรือ ได้ชุดทดสอบภาคสนาม

 

ขั้นตอนการขอรับชุดทดสอบภาคสนาม

กรณีที่ 1 : หน่วยงานผู้สั่งซื้อชุดทดสอบภาคสนามมาด้วยตนเอง ชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์ และรับภาชนะสุ่มเก็บได้ที่ ชั้น 1  อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 9.00-15.00 น., วันศุกร์ เวลา 9.00-14.00 น.


กรณีที่ 
2 :  หน่วยงานผู้นำส่ง ชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ โดยส่งเช็ค หรือตั๋วแลกเงินในนาม “เงินบำรุงกรมอนามัย” ดังนี้

 1. ทำหนังสือราชการแจ้งเรื่องชำระค่าชุดทดสอบภาคสนาม โดยระบุรายการ และจำนวน โดยส่งเช็ค หรือตั๋วแลกเงินในนาม “เงินบำรุงกรมอนามัย” 
 2. แจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับผู้ประสานหรือผู้รับผิดชอบ
 3. แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ที่ให้ออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงิน
 4. แจ้งชื่อ-ที่อยู่ ที่ให้จัดส่งชุดทดสอบภาคสนาม

 

 

คู่มือการขอรับบริการ
ขนาดไฟล์ 3.21 MB
ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มติดต่อ

ล้างข้อมูล