คุณกำลังมองหาอะไร?

1

12. ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อย.31)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
60
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

 

 

อัตราค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ตามเกณฑ์ อย. (เลือกตรวจ 31 พารามิเตอร์)

 

  ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

พารามิเตอร์/Parameter บาท/Baht
 1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 200
 2. สี (Colour) 100
 3. ความขุ่น (Turbidity) 200
 4. กลิ่น (Odour) -
 5. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids) 200
 6. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 300
 7. ไนเตรท (Nitrate) 500
 8. ซัลเฟต (Sulfate) 500
 9. ฟลูออไรด์ (Fluoride) 500
 10. คลอไรด์ (Chloride) 500
 11. เหล็ก (Iron) 500
 12. แมงกานีส (Manganese) 500
 13. ทองแดง (Copper) 500
 14. สังกะสี (Zinc) 500
 15. ตะกั่ว (Lead) 500
 16. โครเมียม (Chromium) 500
 17. แคดเมียม (Cadmium) 500
 18. ปรอท (Mercury) 500
 19. สารหนู (Arsenic) 500
 20. ไซยาไนด์ (Cyanide) 500
 21. ซีลิเนียม (Selenium) 500
 22. แบเรียม (Barium) 500
 23. ฟีนอล (Phenol) 500
 24. เงิน (Silver) 500
 25. อลูมิเนียม (Aluminium) 500
 26. อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (ABS) 500
 27. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) 300
 28. อี.โคไล (E. coli) 300
 29. สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 300
 30. ซาลโมเนลลา (Salmonella) 300
 31. คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) 300

 

 หมายเหตุ :

1. เลือกตรวจวิเคราะห์ ราคาแยกตามรายการ

2. ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ของภาครัฐและเอกชน

    2.1 ค่าตรวจวิเคราะห์ 31 รายการสำหรับหน่วนงานภาครัฐเหมาจ่าย เป็นเงิน 11,500 บาท 

    2.2 ค่าตรวจวิเคราะห์ 31 รายการสำหรับเอกชนเหมาจ่าย เป็นเงิน 11,500 บาท 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอนามัย

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF

ดาว์โหลด ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 31 รายการ ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดาว์โหลด ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 31 รายการ ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน