คุณกำลังมองหาอะไร?

1

11. ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2521 (ราคาใหม่)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
257
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

 

Logo02

 

อัตราค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2521

Rates analyze and test the quality of water consumed TIS. 257-2521

ปรับราคาใหม่

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป   

 

พารามิเตอร์ / Parameter บาท/Baht
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 200
2. สี (Colour) 100
3. ความขุ่น (Turbidity) 200
4. กลิ่น (Odour) -
5. รส (Taste) -
6. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solides) 250
7. เหล็ก (Iron) 500
8. แมงกานีส (Manganese) 500
9. สังกะสี (Zinc) 500
10. ทองแดง (Copper) 500
11. แคลเซียม (Calcium) 300
12. แมกนีเซียม (Manganese) 300
13. คลอไรด์ (Chloride) 500
14. ซัลเฟต (Sulfate) 500
15. ฟลูออไรด์ (Fluoride) 500
16. ไนเตรท (Nitrate) 500
17. อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (ABS) 500
18. ฟีโนลิกซับสแตนซ์ (Phenolic substances, as phenol) 500
19. ปรอท (Mercury) 500
20. ตะกั่ว (Lead) 500
21. อาร์ซีนิก (Arsenic) 500
22. เซเลเนียม (Selenium) 500
23. โครเมียม (Chromium) 500
24. ไซยาไนด์ (Cyanide) 500
25. แคดเมียม (Cadmium) 500
26. แบเรียม (Barium) 500
27. สแตนดาร์ดเพลตเคานต์ 300
28. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 300
29. อี.โคไล (E. coli) 300

 

 

หมายเหตุ :

1. เลือกตรวจวิเคราะห์ ราคาแยกตามรายการ

2. ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ของภาครัฐและเอกชน

    2.1 ค่าตรวจวิเคราะห์ 30 รายการสำหรับหน่วนงานภาครัฐเหมาจ่าย เป็นเงิน 9,200 บาท 

    2.2 ค่าตรวจวิเคราะห์ 30 รายการสำหรับเอกชนเหมาจ่าย เป็นเงิน 9,200 บาท

 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอนามัย

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF
ดาว์โหลด อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2521 ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดาว์โหลด อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2521 ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน