คุณกำลังมองหาอะไร?

1

10. ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2549 (ราคาใหม่)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
110
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

 

UDC

 

อัตราค่าบริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2549

Rates analyze and test the quality of water consumed TIS. 257-2549

ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป  

 

พารามิเตอร์ / Parameter บาท/Baht
1. ความเป็นกรดและด่าง (pH) 200
2. สี (Colour) 100
3. ความขุ่น (Turbidity) 200
4. กลิ่น (Odour) -
5. รส (Taste) -
6. ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS) 200
7. เหล็ก (Iron) 500
8. แมงกานีส (Manganese) 500
9. สังกะสี (Zinc) 500
10. ทองแดง (Copper) 500
11. ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 300
12. คลอไรด์ (Chloride) 500
13. ซัลเฟต (Sulfate) 500
14. ฟลูออไรด์ (Fluoride) 500
15. ไนเตรท (Nitrate) 500
16. ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (LAS) 500
17. ฟีโนลิกซับสแตนซ์ (Phenolic substances, as phenol) 500
18. ปรอท (Mercury) 500
19. ตะกั่ว (Lead) 500
20. สารหนู (Arsenic) 500
21. ซีลิเนียม (Selenium) 500
22. โครเมียม (Chromium) 500
23. ไซยาไนด์ (Cyanide) 500
24. แคดเมียม (Cadmium) 500
25. แบเรียม (Barium) 500
26. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 300
27. อี.โคไล (E. coli) 300
28. สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 300
29. ซาลโมเนลลา (Salmonella) 300
30. คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (Clostridium perfringens) 300

  

 

หมายเหตุ :

1. เลือกตรวจวิเคราะห์ ราคาแยกตามรายการ

2. ค่าตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ของภาครัฐและเอกชน

    2.1 ค่าตรวจวิเคราะห์ 30 รายการสำหรับหน่วนงานภาครัฐเหมาจ่าย เป็นเงิน 10,500 บาท 

    2.2 ค่าตรวจวิเคราะห์ 30 รายการสำหรับเอกชนเหมาจ่าย เป็นเงิน 10,500 บาท 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอนามัย

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF

ดาว์โหลด อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2549 ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดาว์โหลด อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภค มอก.257-2549 ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน