คุณกำลังมองหาอะไร?

8

8. ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำเสีย/น้ำทิ้ง (ราคาใหม่)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.12.2563
1094
0
แชร์
10
ธันวาคม
2563

 

 

Logo04

 

ปรับราคาใหม่

มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 

อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย/น้ำทิ้ง

 

ลำดับที่

 

รายการทดสอบ

วิธีทดสอบ

ที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

ค่าบริการทดสอบ

(บาท)

1

 ความเป็นกรดและด่าง (pH)

 Electrometry

200

2

 ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)

 SS Dried at 103-105 oC

250

3

 ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

 Volumetric Test by Imhoff Cone

250

4

 สารละลายที่ได้ทั้งหมด (TDS)

 TDS Dried at 103-105 oC

250

5

 บีโอดี (BOD)

 5 - day BOD Test

500

6

 ซีโอดี (COD)

 Open Reflux

500

7

 ซัลไฟล์ (Sulfide)

 Iodometry

300

8

 ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูป ทีเคเอ็น (TKN)

 kjeldahl Method

500

9

 ค่าออกซิเจนที่ละลายน้ำ (Dissol.ved oxygen : Do)

 Azide Modification

300

10

 น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease)

 ISoxhlet Extraction

500

11

 เหล็ก (Iron)

 ICP

500

12

 แมงกานีส (Manganese)

 ICP

500

13

 ทองแดง (Copper)

 ICP

500

14

 สังกะสี (Zinc)

 ICP

500

15

 ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (LAS)

 Extraction & Colorimetric

500

16

 ฟีโนลิกซับสแตนซ์ (Phenolic substances, as Phenol)

 Distillation & Colorimetric

500

17

 ปรอท (Mercury)

 Continuous Hydride Generation/ICP

500

18

 ตะกั่ว (Lead)

 ICP

500

19

 สารหนู (Arsenic)

 Continuous Hydride Generation/ICP

500

20

 ซีลีเนียม (Selenium)

 Continuous Hydride Generation/ICP

500

21

 โครเมียม (Chromium)

 ICP

500

22

 แคดเมียม (Cadmium)

 ICP

500

23

 แบเรียม (Barium)

 ICP

500

 24 

 นิกเกิล (Nickel)

 ICP

 500 

25

 อลูมิเนียม (Aluminium)

 ICP

500

26

 ซิลเวอร์ (Silver)

 ICP

500

27

 ไซยาไนด์ (Cyanide)

 Distillation & IC

500

28

 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย

 Multiple-Tube Technique

300

29

 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

 Multiple-Tube Technique

300

 

 

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมอนามัย

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF

ดาว์โหลด อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย/น้ำทิ้ง ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ดาว์โหลด ค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบ ชุดทดสอบ ทั้งหมด จำนวน 14 หน้า ไฟล์.PDF
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดาว์โหลด อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย น้ำทิ้ง ฉบับจริง 1 หน้า ไฟล์ .PDF
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน