คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | จัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุนเหลือจ่าย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 (เงินบำรุง)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 (เงินบำรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 (งบดำเนินงานและงบลงทุน)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 (งบดำเนินงานและงบลงทุน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 (งบดำเนินงานและเงินบำรุง)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2565 (งบดำเนินงานและเงินบำรุง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565.zip
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องตรวจสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะเครื่องตรวจสารพันธุกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ครั้งที่ 2

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สเปคเครื่องตรวจสารพันธุกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกวดราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เดือน กันยายน พ.ศ. 2565.zip
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์หาค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์หาค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย